Visselblåsarfunktion

BellaCares visselblåsarfunktion är till för att du som medarbetare ska kunna rapportera allvarliga arbetsrelaterade missförhållanden eller oegentligheter.

Det ger oss en möjlighet att vidta åtgärder och förbättra och förebygga nya missförhållanden.

Vem kan rapportera?
Utgångspunkten är du ska ha eller ha haft en arbetsrelaterad relation som exempelvis anställd, praktikant, arbetssökande, konsult eller före detta anställd. Du omfattas av skyddet för visselblåsare innan, under och efter att du har lämnat verksamheten.

Har du något att rapportera?

Formuläret kräver ett lösenord. Detta har skickats till alla anställda.