Hemtjänst i Stockholm

Hjälp till en enklare vardag!

När du blir äldre kan det bli svårt att utföra vardagssysslor som att städa, handla mat eller tvätta. Då kan det vara möjligt att få hemtjänst beviljad av kommunen, där du i många fall kan välja Bella Care som utförare. För närvarande kan vi erbjuda hemtjänst för dig som bor i Stockholms stadsdelar Norrmalm och Östermalm.
MacBook mockup

Vad kan hemtjänsten hjälpa till med?

När du får hemtjänst innebär det ofta hjälp med vardagssysslor som städning och inköp av mat. Hemtjänstpersonalen kan också följa med dig på promenader m.m. I hemmet kan du få hjälp med personlig hygien, matlagning och påklädning m.m.

Om du väljer Bella Care som utförare av din hemtjänst tar vi alltid en inledande kontakt med dig för att få höra med om dig, dina behov och vilka svårigheter du upplever i det dagliga livet.

4 steg till en enklare vardag

Med över 10 års erfarenhet av hemtjänst vet vi vad som krävs för att du som kund ska bli nöjd. För att du ska få en så personlig omsorg som möjligt, bokar vi alltid in ett hembesök hos nya kunder för att gå igenom behov och önskemål. Du får även en kontaktman som är den du oftast kommer träffa.

Ansök om hemtjänst

Du behöver själv ansöka om hemtjänst hos Stockholms kommun. På deras hemsida hittar du information om hur du gör din ansökan, antingen online eller via en blankett.
1
2

Välj utförare

I Stockholms kommun har du rätt att själv välja den utförare av hemtjänst som passar dig bäst. Här hittar du Bella Care.

Meddela ditt val till kommunen

Meddela din biståndsbedömare hos kommunen att du vill anlita Bella Care som utförare.
3
4

Vi kontaktar dig

Efter att du valt Bella Care tar vi kontakt med dig. Du får även gärna kontakta oss om du har några frågor.

Vanliga frågor om hemtjänst

Hittar du inte svar på din fråga? Du kan alltid kontakta oss för ett förutsättningslöst samtal.

Hur ansöker man om hemtjänst?

Alla som anser sig behöva service, stöd och omsorg har rätt att söka bistånd enligt socialtjänstlagen. För att få reda på om du har rätt till hemtjänst måste du ansöka hos kommunens socialtjänst. Kommunen är skyldig att utreda alla ansökningar. När du tar kontakt med kommunen får du kontakt med en biståndshandläggare som tar hand om ditt ärende.

Vem kan få hemtjänst

Personer som inte klarar av sina vardagssysslor - exempelvis på grund av sjukdom, ålder eller funktionsnedsättning - kan ha rätt till hemtjänst. Du ansöker om hemtjänst hos biståndshandläggare hos den kommun där du bor.

Vad kostar hemtjänst

Kostnad och maxtaxa för hemtjänst
När du nyttjar hemtjänst betalar du en hemtjänstavgift till kommunen. Maxavgiften är densamma oavsett om du nyttjar privat eller kommunal hemtjänst.

Det kostar ingenting extra att anlita en privat utförare som Bella Care. Prissättningen för hemtjänst bestäms i varje enskild kommun, och även om den kan variera mellan olika kommuner är den alltid inkomstprövad. Det innebär att priset bestäms utifrån dina inkomster. Det finns dock ett maximalt belopp du kan få betala per månad, oavsett var du bor, vilka beviljade insatser och inkomst du har. För att se se aktuella avgifter, besök aldreomsorg.stockholm.se.

Om du undrar hur du går tillväga för att få ett biståndsbeslut får du gärna ringa oss på 070-729 86 56 så hjälper vi dig.

Vad är biståndsbedömning?

För att få hemtjänst behöver du ett biståndsbeslut från en biståndshandläggare på din kommun. Biståndshandläggaren träffar dig för ett möte när ni går igenom din vardag och vilka svårigheter du upplever. Efter mötet går biståndshandläggaren igenom din ansökan och tar sedan ett beslut om vilka insatser du är berättigad till. Om du inte är nöjd med beslutet kan du alltid överklaga. Stockholms kommun har ett kundvalssystem som innebär att du efter att du beviljats bistånd har rätt att själv välja utförare som Bella Care.

Kan jag få hemtjänst även på natten?

Ja, brukare kan även behöva hjälp även under natten med till exempel toalettbesök och tillsyn. Bella Care har en underleverantör som utför nattbesök och besvarar larm.

Har jag rätt till tolk när jag ansöker om hemtjänst?

Socialtjänsten måste anpassa sig till din språkliga och kulturella bakgrund. Det innebär att de måste ge dig information på ett sätt som du förstår.

Om du behöver en tolk för att ansöka om hemtjänst ska kommunen hjälpa dig att få en. Du behöver inte använda en anhörig som tolk. Kommunen rekommenderar i regel att du använder en oberoende tolk, eftersom det kan vara bättre att prata med någon som inte har en personlig relation till dig.

Vad gör jag om min bostad behöver anpassas?

Om du har hemtjänstsinatser kan du ibland behöva hjälpmedel för att underlätta ditt dagliga liv. Det finns många olika typer av hjälpmedel, till exempel rullstolar, rollatorer, strumppådragare m.m.

I vissa fall kan du också behöva anpassa din bostad. Vanliga anpassningar är att ta bort trösklar, toalettförhöjning eller byta badkar mot dusch.

Ibland måste du själv betala för hjälpmedel och bostadsanpassningar, men ofta finns det även möjlighet att hyra hjälpmedel, istället för att köpa. Kommunen kan låta dig att träffa en arbetsterapeut eller sjukgymnast som kan hjälpa dig.

Får man betala mer för hemtjänsten om man har pengar på banken?

Sparade pengar på ditt bankkonto räknas inte med när kommunen fastställer vilken avgift du ska betala för hemtjänst. Den bedömningen utgår bara från en beräkning av dina inkomster, alltså din pension eller pengar du tjänar.

Är du eller någon du känner i behov av hemtjänst?

Det kan vara svårt att veta hur det går till att ansöka om hemtjänst. Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har några frågor, vi hjälper dig i alla steg!

Tack för ditt meddelande!
Vi återkommer så snart som möjligt.
Oj då! Något verkar ha gått fel när meddelandet skulle skickats. Försök igen eller skicka ett e-mail till info@bellacare.se.