vår uppgift

Uppgiften är att ge stöd, service och omvårdnad till vuxna och barn med funktionshinder. Du eller ditt barn ska ha möjlighet att leva ett självständigt liv med vår hjälp.

vårt arbtssätt

Mångårig erfarenhet inom vård och omsorg har visat de viktigaste moment som mest uppskattas av brukare och som vi arbetar utifrån.

Förtroende mellan dig och personal
Kontinuitet som ger trygghet
Kompetent personal anpassar sig efter dina önskemål
Tålamod Integritet

beviljad personlig assistans och anlitar Bella Care


Telefonkontakt
Hembesök
Du och verksamhetsledare går igenom önskemål och avtal tecknas.
Assistans planeras utifrån Försäkringskassans beslut. Intervju och anställning av assistenter sker i samförstånd med kund.
Assistenterna ges introduktion.